PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ                          
 Firma Michal Hejda – Glacier, IČ: 6364 3723, DIČ: CZ7012190064,
 (dále jen Správce) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro výše uvedenou společnost prioritou. Provozovatel internetových stránek www.glacier-hejda.com  jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) o tom, že:

Objektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.


Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo

Údaje subjektu údajů

Účely zpracování:

 

 

 

Jméno a příjmení

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

 

 

Kontaktní

adresa

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

 

 

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

 

 

Telefonní číslo

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

 

 

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

 

 

IČO, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností


• Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

• Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, viz níže

Účel zpracování

Doba uchování

 

 

Plnění smluvního vztahu

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

 

 

Správa uživatelských účtů subjektu údajů

po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

 

 

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou

 

 

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

 

 

Plnění ostatních zákonných povinností

maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

 


Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
•     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
•     Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Pro tento nesouhlas je zřízena tato emailová adresa: 
gdpr@glacier-hejda.com

Smluvní vztahy s námi

Obchodní podmínky
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi společností GLACIER-HEJDA (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající
MICHAL HEJDA - GLACIER
Typ provozovny: Virtuální
Lokalizace: https://www.glacier-hejda.com
               https://www.knihajizd.biz
Mobil: +420 604 190 348 (T-Mobile)
         +420 774 235 374 (Vodafone)
IČO: 6364 3723
DIČ: CZ7012190064 (Plátce DPH)

Provozovatel stránek:   Michal Hejda,    IČ: 6364 3723,   DIČ: CZ7012190064. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku. Úřad městské části Praha 6.

Informačního oznámení k EET : Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Kupující
Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodejce výpočetní techniky - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s prodejcem výpočetní techniky výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) viz GDPR  
https://glacier-hejda.com/gdpr.html

Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

• elektronickou poštou na adrese:  
info@glacier-hejda.com
• osobně
• telefonicky

Způsoby placení

• Hotově
Na místě při převzetí zboží: nejběžnější způsob platby za zboží.„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

• Bankovním převodem (platba předem)
Zvolíte-li tuto možnost, obdržíte po odeslání objednávkového formuláře, zašleme na Váš e-mail předem var. symbol a číslo účtu, po jejímž zaplacení je zásilka odeslána na vaši adresu.
V tomto případě zboží expedujeme až v okamžiku připsání částky na náš účet.
Bankovní spojení - číslo učtu:   31 1388 663/2010
Číslo učtu ve struktuře IBAN: CZ89 2010 0000 0003 1138 8663 BIC (SWIFT): FIOB CZ PP XXX


• Dobírkou   v případě objednání na dobírku, doručí Česká pošta zásilku během 2-3 pracovních dnů,
(vč. našeho daňového dokladu - hotovostní faktury).

• Při převzetí zboží od přepravce je nezbytně nutné abyste zkontrolovali zboží a jejich nepoškozenost.

• Reklamace na poškozenou nebo nekompletní zásilku lze uplatnit pouze do 2 pracovních dnů.

• O všem dalším budete informování mailem na adresu uvedenou v objednávce.

Přejeme Vám příjemný nákup.

Pokud Vám není cokoliv jasné, kontaktujte nás na

Mobil: +420 604 190 348 (T-Mobile), +420 774 235 374 (Vodafone)

E-mail:   info@glacier-hejda.com

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:
• obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• název zboží dle ceníku
• jednotkovou cenu
• způsob odebrání a dopravy
• dodací adresu
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží.

Reklamační řád
Tento reklamační řád je platný od 11.10.2018 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

• Všeobecná ustanovení:

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Glacier-Hejda (dále jen prodávající). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. U software dodávaným fyzicky (krabicové produkty, CD) se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií případně na fyzické vady dodané dokumentace. Nainstalováním softwaru nebo obdržením platných licenčních čísel e-mailem či poštou se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a software již nelze vrátit prodávajícímu. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené: a. Neodborným použitím b. Mechanickým poškozením nebo opotřebením c. Živelnými pohromami Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho sídla (Podbabská 219/32, 160 00, Praha 6 - Dejvice) spolu s písemnou specifikací vad a kopií daňového dokladu. Prodávající odešle výrobci reklamované zboží k posouzení a vyřízení reklamace. Prodávající bude kupujícího o stavu reklamace průběžně informovat. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu, nejlépe do 2 dnů od zjištění vady. Oznámení o vadě s její specifikací pošle kupující na adresu provozovny prodávajícího. Neoprávněná reklamace. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu, apod.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího.